املاک 20 طراحی , نظارت و اجرای ویلاهای مدرن توسط مهندسین مجرب آدرس: شهرک دریاکنار 09116392262 http://homefinder.mihanblog.com 2018-05-28T01:24:37+01:00 text/html 2018-05-06T05:17:58+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر http://homefinder.mihanblog.com/post/603 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در <a href="http://homefinder.asia" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی,شهرک خزرشهر جنوبی,فروش ویلای نیمه کاره,فروش ویلای 460 متری,خرید ویلا در شهرک خزرشهر,فروش ویلا در شهرک خزرشهر,شهرک خزرشهر املاک 20">خزرشهر جنوبی</a> + تصاویر<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00921/sjjy24id13st.jpg" alt="3.jpg" class="img-fluid" width="407" height="305"></b></font></div> text/html 2018-04-29T05:13:38+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان شیک 72 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://homefinder.mihanblog.com/post/602 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش آپارتمان شیک 72 متری در <a href="http://homefinder.asia" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکس<br><br></font></b></div><div id="15249791677015004"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GBbNn/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-23T05:29:54+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://homefinder.mihanblog.com/post/601 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای 200 متری در <font color="#3333FF">شهرک دریاکنار </font>+ عکس<br></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/20so5bgopa1d.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="441" height="330"></font></b></div> text/html 2018-04-09T04:40:12+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 220 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس http://homefinder.mihanblog.com/post/600 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای 220 متری در <a href="http://homefinder.asia/post/category/6" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی">خزرشهر جنوبی</a> + فیلم و عکس<br><br></font></b></div><div id="15232489975759158"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eWmLv/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-02-24T06:25:57+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دو طبقه 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://homefinder.mihanblog.com/post/599 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دو طبقه 150 متری در <a href="http://homefinder.asia/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00916/tm2tggwvxnh9.jpg" class="pic" alt="1.jpg" width="386" height="289"></b></font></div> text/html 2018-02-17T06:30:22+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس http://homefinder.mihanblog.com/post/598 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366FF" size="2"><b>خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس<br><br></b></font></div><div id="15188478942242256"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YeBpm/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-01-29T07:28:22+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://homefinder.mihanblog.com/post/597 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00914/8hefttqqjnes.jpg" class="pic" alt="1.jpg" height="327" width="437"><br><br><font face="Mihan-IransansLight" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></b></font></div> text/html 2018-01-22T06:17:32+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس http://homefinder.mihanblog.com/post/596 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div id="15166007553098729"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ofec4/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-20T06:20:04+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://homefinder.mihanblog.com/post/595 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15164284192789162"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oGCP8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-14T07:14:30+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://homefinder.mihanblog.com/post/594 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم <br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font></b><br></div><div id="15159131363004035"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lgbAG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b><br></b></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2018-01-08T06:12:14+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://homefinder.mihanblog.com/post/593 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15153908719643572"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oymDu/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-26T07:24:34+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://homefinder.mihanblog.com/post/592 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار&nbsp; + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="1514271856812439"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/W1XpC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-18T06:34:13+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم http://homefinder.mihanblog.com/post/591 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div id="151357759754358"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/iL0vj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-04T05:51:57+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 600 متری در خزرشهر شمالی + فیلم http://homefinder.mihanblog.com/post/590 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 600 متری در خزرشهر شمالی + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15123659566318658"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/vbyoK/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-11-20T05:48:15+01:00 homefinder.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://homefinder.mihanblog.com/post/589 <br><div id="15111563481530251"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/l90tI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><b><font size="1" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div>